تبلیغات
...ضــیـــافــــت.... - مـــعــــجـــزات ریــــاضی قـــرآن

مـــعــــجـــزات ریــــاضی قـــرآن

نویسنده :سعیده
تاریخ:شنبه 28 خرداد 1390-11:58 ب.ظ

http://hamkaran.biz/images/hquartz.gif

http://images.pixfa.net/imagess/16970876101533969022.jpg

http://hamkaran.biz/images/hquartz.gifپدیده بى نظیرى که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمیشود. هر یک از عناصر قرآن داراى ترکیبى است ریاضى: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، طرز نوشتن بعضى لغات، عدم وجود یا تغییر عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسیارى از عوامل دیگر قرآن بغیر از محتویاتش، همگى داراى ترکیبى خاص هستند. سیستم ریاضى قرآن دو جنبه مهم دارد: (۱) انشاء ریاضى، و(۲) ساختمان ریاضى قرآن که شامل شماره سوره ها و آیات است. بخاطر این کد ریاضى جامع، کوچگترین تغییر در متن یا ساختمان ترکیبى قرآن، بلافاصله آشکار میشود.


بسادگى قابل درک

غیر قابل تقلید

براى اولین بار در تاریخ، ما کتابى داریم با اثبات نویسندگى الهى_ ترکیب ریاضى ماوراء انسانى.

خوانندگان این کتاب به آسانى میتوانند معجزه ریاضى قرآن را بررسى کنند.

کلمه خدا (الله) در سراسر قرآن با حروف بزرگ و پر رنگ نوشته شده است.
 در گوشه سمت چپ پایین هر صفحه، مجموع تعداد دفعاتى که کلمه "خدا" از ابتداى قرآن تا آن صفحه تکرار شده است، نوشته شده. شماره نوشته شده در گوشه سمت راست پایین صفحه، مجموع شماره آیاتى است که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است. آخرین صفحه کتاب، یعنى صفحه ۶۰۴، جمع کل تعدد تکرار کلمه "خدا" را در قرآن نشان میدهد که ۲۶۹۸ مرتبه است، یا ۱۴۲۱۹. مجموع شماره آیاتى که دارى کلمه "خدا" است، میشود ۱۱۸۱۲۳، این عدد هم بر ۱۹ قابل قسمت است: (۱۱۸۱۲۳=۱۹۶۲۱۷).


عدد نوزده مخرج مشترک سراسر سیتم ریاضى قرآن است.

این پدیده بتنهایى اثبات غیر قابل تقلیدى است که نشان میدهد قرآن پیغام خدا است به دنیا. هیچ بشرى نمیتوانسته حساب ۲۶۹۸ تکرار کلمه "خدا" و تعداد شماره آیاتى را که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است، داشته باشد. این پدیده خصوصا غیر ممکن است وقتیکه در نظر داشته باشیم :(۱) که قرآن در زمان جهالت و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره ها و آیات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى با هم فاصله بسیارى داشتند. ترتیبى که سوره ها و آیات در ابتدا فرستاده شد، بکلى با آخرین ترتیب قرار گرفتن شان (ضمیمه ۲۳) فرق داشت. اما، سیستم ریاضى قرآن تنها به کلمه "خدا" محدود نیست؛ بلکه بسیار گستره، بسیار پیچیده، و کاملا جامع است.

حقایق سادهمانند خود قرآن، کد ریاضى قرآن از بسیار ساده تا بسیار مشکل تغییر میکند. حقایق ساده مشاهداتى است که بدون هیچ وسایلى میتوان آنها را بررسى کرد. حقایق پیچیده به کمک ماشین حساب یا کامپیوتر قابل رویت است. بررسى حقایق زیر به هیچ وسیله اى احتیاح ندارد، اما خواهشمند است بخاطر داشته باشید که همه اینها به متن عربى اصلى اشاره دارد:

۱. اولین آیه (۱:۱)، معروف به "بسم الله، شامل......................۱۹ حرف است.

۲. قرآن داراى ۱۱۴ سوره است که میشود................................۱۹*۶ .

۳. مجموع آیات در قرآن ۶۳۴۶ است که میشود......................۱۹*۲۳۴ .

[۶۲۳۴ آیه شماره گذارى شده است و ۱۱۲ آیه (بسم الله) شماره گذارى نشده است که میشود ۶۲۳۴ =۱۱۲+۶۲۳۴] توجه کنید که ۶+۴+۳+۶ میشود...........۱۹ .

۴. بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده است، با وجود غیبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ = ..................................۱۹*۶ .

۵. از غیبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقیقا.......... ۱۹ سوره است.

۶. مجموع شماره سوره ها از ۹ تا ۲۷ (۲۷+۲۶+......+۱۲+۱۱+۱۰+۹) = ۳۴۲ یا ............۱۹*۱۸.

۷. این مجموع (۳۴۲) همچنین مساوى است با مجموع کلمات بین دو بسم الله سوره ۲۷، و ۳۴۲ =.................................۱۹*۱۸.

۸. اولین آیات معروفى که اول وحى شد (۵-۱:۹۶) شامل ...........۱۹ کلمه است.

۹. این اولین وحى ۱۰ کلمه اى، داراى ۷۶ حرف است ..................۱۹* ۴.

۱۰. سوره ۹۶ که از نظر ترتیب زمانى اولین سوره است، داراى ..........۱۹ آیه است.

۱۱. این اولین سوره از نظر ترتیب زمانى، از آخر قرآن ...............۱۹ همین است.

۱۲. سوره ۹۶ شامل ۳۰۴ حرف عربى است، و ۳۰۴ میشود............۱۹*۱۶.

۱۳. آخرین سوره فرستاده شده(سوره ۱۱۰) شامل................۱۹ کلمه است.

۱۴. اولین آیه از آخرین سوره وحى شده (۱:۱۱۰) شامل ........۱۹ حرف است.

۱۵. ۱۴ حرف مختلف عربى، ۱۴ "پاراف قرآنى" مختلف (مانند ا . ل. م، از ۲:۱) را تشکیل میدهند که در ابتداى ۲۹ سوره قرار دارند. مجموع این اعداد میشود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷ یا

 ۱۹*۳.

۱۶. مجموع ۲۹ سوره اى که "پارافهاى قرآن" در آنها آمده است میشود:

۸۲۲=۶۸+۵۰+..........+۷+۳+۲، و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) میشود ۸۳۶، یا ۱۹*۴۴.

۱۷. بین اولین سوره پاراف دار(۲) و آخرین سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد.........................۱۹*۳۸.

۱۸. بین اولین و آخرین سوره هاى پاراف دار...................۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.

۱۹. ۳۰ عدد مختلف در قرآن تکرار شده است: ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲، ۱۹،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰، ۹۹،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰،۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، مجموع این اعداد میشود ۱۶۲۱۴۶، که میشود ......۱۹*۸۵۳۴.


پاراف قرآنى " ق "

اصلاعات کامپیوترى نشان داد که تنها سوره هایى که پاراف "ق" دارند، ۴۲ و ۵۰، هر دو داراى تعداد مساوى "ق" هستند، ۵۷ و ۵۷. این اولین اشاره بود که نشان میداد سیستم ریاضى سنجیده اى در قرآن وجود دارد.

اسم سوره ۵۰ "ق" است و با "ق" شروع میشود، و اولین آیه اینطور خوانده میشود، "ق و قرآن مجید." این نشان میدهد که "ق" نمانیده "قرآن" است و مجموع "ق" ها در هر دو سوره پاراف دار "ق" نشان دهنده ۱۱۴ سوره قرآن است (۶۱۹ = ۱۱۴ = ۵۷+ ۵۷). این عقیده با این واقعیت که کلمه "قرآن" در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است محکم تر شد.

قرآن در سوره "ق" بعنوان "مجید" توجیه شده است، و کلمه عربى "مجید" مقئار عددیش میشود : ۵۷ = (۴)د + (۱۰) ى + (۳) ج + (۴۰) م.

سوره ۴۲ داراى ۵۳ آیه است، و ۵*۱۹ = ۹۵ = ۵۳ + ۴۲.

سوره ۵۰ داراى ۴۵ آیه است، و ۹۵= ۴۵+۵۰ ، همان مجموع در سوره ۴۲ است. با شمردن "ق" ها در همه آیات شماره "۱۹" در سراسر قرآن، مجموع میشود ۷۶ یا ۴*۱۹. خلاصه اصلاعات مربوط به "ق" در زیر نوشته شده است:۱. تعداد تکرار "ق" در سوره "ق" در سوره "ق" (شماره ۵۰) ۵۷ مرتبه است، ۳*۱۹.

۲. حرف "ق" در سوره دیگر پاراف دار-ق میشود ۱۱۴ که مساوى تکرار شده است، ۵۷.

۳. مجموع تکرار "ق" در دو سوره پاراف دار-ق میشود ۱۱۴ مه مساویست با تعداد سوره هاى قرآن.

۴. "قرآن" در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است.

۵. توجیه قرآن بعنوان "مجید"، به تعداد تکرار حرف "ق" در هر یک از سوره هاى پاراف-ق مربوط میشود، مقرار عددى کلمه "مجید" ۵۷ است.

۶. سوره ۴۲ داراى ۵۳ آیه است، و ۴۲+۵۳ میشود ۹۵، یا ۵ *۱۹.

۷. سوره ۵۰ داراى ۴۵ آیه است، و ۵۰+۴۵ هم میشود ۹۵، ۵ *۱۹.

۸. تعداد "ق" ها در همه آیات شماره "۱۹" در سراسر قرآن میشود ۷۶، یا ۴*۱۹.نشانه هایى از انشاء ریاضى قرآن پدیدار شد. براى مثال،

مشاهده شد که مردمیکه به لوط کافر شدند، در آیه ۱۳:۵۰ آمده است و در همه قرآن ۱۳ مرتبه تکرار شده است- ۷:۸۰؛ ۸۹، ۷۴، ۱۱:۷۰؛ ۲۱:۷۴؛ ۲۲:۴۳؛ ۲۶:۱۶۰؛ ۵۶، ۲۷:۵۴؛ ۲۹:۲۸؛ ۳۸:۱۳؛ ۵۰:۱۳؛ و ۵۴:۳۳. همه جا به آنها بعنوان "قوم" اشاره شده است،

بجز یک استثناء در سوره پاراف دار-ق ۵۰، جاییکه به آنها بعنوان "اخوان" اشاره شده است. واضح است که اگر کلمه ق- دار "قوم" استفاده شده بود، شمارش حرف "ق" در سوره ۵۰ میشد ۵۸، و این پدیده بکلى از بین میرفت.

صحت و دقت مطلق ریاضى طورى است که تغییر تنها یک حرف، این سیستم را بکلى از بین میبرد. مثال دیگرى در همین رابطه اشاره به مکه است در آیه ۳:۹۶ بعنوان "بکه"! دیکته عجیب این شهر معروف، قرنها مساله طلاب مسلمان بوده است.

اگر چه مکه در قرآن آیه ۴۸:۲۴ درست دیکته شده است، بجاى حرف "م" در آیه ۳:۹۶ حرف "ب" بکار برده شده است. معلوم میشود که سوره ۳ با پاراف "م" شروع میشود، و اگر "مکه" در آیه ۳:۹۶ صحیح دیکته شده بود، شمارش حرف "م" با کد ریاضى قرآن مغایرت پیدا میکرد.


نکته اى تاریخى

این کشف مهم که عدد "۱۹" مضرب مشترک قرآن است، در ژانویه سال ۱۹۷۴ حقیقت گرفت که مصادف شد با ذیحجه سال ۱۳۹۳ هجرى.

قرآن در سال ۱۳ قبل از هجرت وحى شد. به این نتیجه میرسیم که تعداد سالهاى از تاریخ وحى قرآن، تا تاریخ وحى معجزه قرآن، میشود ۱۴۰۶=۱۳+۱۳۹۳. همانطوریکه در بالا اشاره شد، معجزه قرآن در ژانویه سال ۱۹۷۴ آشکار شد.

نکته جالب اینجاست که حاصلضرب ۱۹*۷۴ برابر با ۱۴۰۶ می شود.

این مساله بخصوص زمانی قابل توجه است که متوجه شویم  عدد "۱۹" در سوره ۷۴ آمده است .


http://hamkaran.biz/images/hquartz.gif

  نوع مطلب : قرآن و علم 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo